آیا امکان کم کردن سن در شناسنامه وجود دارد؟

مکان شما:
رفتن به بالا